Mondj Igent az Életre


Alapkurzus


A Nagy Utazás


Minden ember főszereplője saját élete történetének, annak az utazásnak, mely egy döntéssel kezdődik. A döntéssel az elindulásról és a leszületésről. Az utazás egész életen át tart, a halálig. Az úton megéli az örömöt, a boldogságot, a hálát, a gyengédséget, a harmóniát. Találkozik akadályokkal, korlátokkal, szenvedéssel, betegséggel, bizonytalansággal és sok sebet szerez. Saját utunkon – hajónkon – mi vagyunk a kapitányok. Aki maga dönti el a célt, az útirányt és a sebességet. A felelősség vállalása és a döntés a legnehezebb dolog. A kapitány attól az, aki, mert képes erre. Látja a célt és felismeri a lehetőségeket. Beindítja a teremtés folyamatát. A felkészületlen kapitány csak sodródik hajójával és az elemek, vagy más hajósok áldozatának érzi magát. A bátortalan kapitány áll a lehorgonyzott hajójával és nem képes mozdulni. Látja a lehetőségeket, de nem mer választani. Háborog a lelke, reménytelen a helyzete. Berögzült Énnel rendelkezik, képtelen az Énfejlesztőt felébreszteni. Könnyen megállapítható, hogy melyiket használjuk, ha életünk minőségét megvizsgáljuk.
Milyen:


  • egészségi állapotunk
  • edzettségünk, teherbírásunk
  • kapcsolataink szeretteinkkel, közeli vagy távoli ismerőseinkkel
  • anyagi helyzetünk.

Amennyiben elégedettség tölt el, ha ezekre gondolunk életminőségünk kiváló. Élvezzük a jelent és nem félünk a jövőtől. Az igazi, jó döntéseket mindig a szívünkkel hozzuk meg. Felfedezve a lehetőségeket, kiválasztva a megfelelőt a szívünkkel döntünk. Utunkon más utazókkal is találkozunk. Vannak, akikkel együtt megyünk, mások akadályoznak minket, vagy akarva, akaratlanul mi gátoljuk őket. Nyomot hagynak bennünk, és mi nyomot hagyunk bennük. Hatással vagyunk egymásra és egymás fejlődését segítjük. Közös utunk történetét saját nézőpontunk és tapasztalataink által éljük. Attól változik énünk, ami végbemegy személyiségünkben. Ezt a folyamatot a Hajónaplóban követhetjük nyomon.


Hajónapló:


A hajónkon található egy hajónapló, ahová minden történést bejegyeztünk fogantatásunk pillanatától. Benne vannak helyzetek, emberek, érzések, félelmek, remények, csalódások, kapcsolatok, beteljesülések. Egy folytatásos regény. Néhány bejegyzés olyan, mint egy vígjáték, operett, romantikus film. Található benne dráma és eposz is. Ez a napló egy élő, működő könyv, mely életünk minden pillanatára hatással van. Meghatározza, merre, milyen irányba milyen cél felé kormányozzuk a hajónkat. Bármikor belelapozhatunk! Minden reakciónk, túlélési mechanizmusunk benne van. Életünk első 5-6 éve nagyon izgalmas! Azonban ha tovább lapozunk a naplóban, látjuk, hogy ismétlődő minták köszönnek vissza más-más történetbe ágyazva. Amit megtanulunk korai életszakaszunkban, megelevenednek kamasz – serdülő - ifjú és felnőtt korunkban is. A helyszínek, emberek, életkorok változnak ugyan, de a mi beprogramozott viselkedésünk marad. Benne vannak a családi, generációs minták, tapasztalatok, következmények, melyek teremtő energiát sugároznak. Teremthetünk pozitív és negatív dolgokat velük. Segíthetik az Énfejlesztőt, vagy a Berögzült Ént. -van esélyem, hogy sikerüljön / az apámnak sem sikerült -orvos akarok lenni / az egész család földművelésből él.
Itt az ideje, hogy más történetek íródjanak a hajónaplóba. Olyan történetek, amelyben Esélyesek, Egyenlők és Bátrak vagyunk. Ez egy döntéssel kezdődik. Akár a fogantatás! Ettől a pillanattól kezdve úgy döntök, hogy figyelembe véve eddigi tapasztalataimat, megtanulom reálisan látni a helyzeteket, előítéletek nélkül esélyt adok magamnak az egyensúly megteremtésére. Ezzel új fejezet nyílik és vége az unalmas ismétlődésnek! Azzá válhatunk akinek születtünk. Irányba állhat a hajónk. Soha nem késő elkezdeni! Lehet más a napló folytatása!

A két Én felismerése

A berögzült Én:


  • tehetetlennek érzi magát
  • nem vállal felelősséget magáért, tetteiért, életéért
  • a külvilág áldozatának érzi magát
  • mást okol a kialakult helyzetért
  • a múlt veszteségein sopánkodik
  • szorong a jövő miatt – mi lesz majd velem?
  • nem képes a jelenben lenni
  • csodára vár – majd akkor ha…
  • önbeteljesítő jóslatokat valósít meg – tudtam, megéreztem előre, hogy…
  • képtelen a valóságot látni
  • mindig a saját igazát keresi – én megmondtam, miattad van…
  • nem használja érzékszerveit – hallás, látás, tapintás, ízlelés
  • állandóan szerepeket játszik, erre elmegy minden energiája, más energiáit szívja
  • fáradt, ingerült
  • nem hallja meg a szív szavát
  • mások életét éli – viszi tovább a negatív generációs stigmákat
  • sajnálkozó – saját és mások sorsán
  • manipulál – így éri el céljait


Az Énfejlesztő:


  • felismeri a berögzült Én működését
  • mindegy hány éves, az Énfejlesztést választja
  • használja érzékszerveit – látás (külső, belső), hallás (külső, belső), ízlelés, tapintás
  • befogadja és éli a jelent
  • bölcsen használja a múlt tapasztalatait
  • befejezi a negatív generációs minták ismétlését
  • türelmes magával a fejlődés útján
  • türelmes másokkal a fejlődés útján
  • teszi a dolgát, cselekszik
  • mozgásban tartja az energiát
  • elégedett azzal amit elért
  • felismeri, mikor használja az Egót és az Ösztönös Individuális Ént.

Alapkurzus, 4 napos, 2 hétvégés program, amely szól:

  • Énünk elfogadásáról, az önkételyről, ami miatt nem merünk méltó Életet élni
  • a bennünk élő gyermekről, akit valamikor elhagytunk
  • lehetőségekről
  • álmaink, vágyaink előhívásáról
  • kapcsolatainkról önmagunkkal, szüleinkkel, testvéreinkkel, barátainkkal, embertársainkkal, univerzummal…
  • új utak találásáról
  • válaszokról, amik bennünk vannak
  • kreativitásról, könnyedségről, teremtésről, megvalósításról

Segítő Eszközök

  • Belső Iránytűnk
  • Teremtő Kód
  • technikák
  • játékok

Azokat a tulajdonságainkat, mintáinkat, viselkedéseinket, amik szolgálnak minket megerősítjük, ami gátol azt útjára bocsátjuk, kiselejtezzük.

Eredmény:

  • tudatos cselekvés
  • jelenlét
  • életünk irányítása
  • helyes út megtalálása
  • érzékelés megerősödése, tudatos használata (hallás, látás, tapintás)
  • vak foltjaink kitisztulása
  • alkotóképesség
  • lehetőségeim felfedezése
  • motiváltság
  • egyenrangú kapcsolatok kialakítása
  • szükségleteim kielégítése
  • új dolgok kipróbálásának vágya
  • magunkba vetett hit megerősödése
  • tudni, hogy számomra mi a legjobb

Mindannyian saját, egyedi lehetőségekkel rendelkezünk. Egyediek képességeink és az életre adott válaszaink. Van egy belső iránytűnk, amely megmutatja nekünk az utat, amerre mennünk kell. Ha megbízunk benne, siker koronázza utunkat, magabiztosan, elszántan kormányozzuk hajónkat. Miénk a sikeres élet kulcsa. Attól vagyunk sikeresek, ha a kihívásokra bátran reagálunk és egyenlőnek érezzük magunkat ahhoz, hogy a kihívásokra válaszoljunk. Belső Iránytűnk birtokosaként – mert mindannyian birtokában vagyunk – felismerjük, hogy rajtunk múlik, használjuk-e, vagy porosodni hagyjuk. Dönthetünk bármelyik mellett. A hangsúly a döntésen van. „Én nem tudom eldönteni.” „Képtelen vagyok megtenni.” „Másnak kell megtennie.” Ezek mind döntések, a Berögzült Én döntései. A kurzus célja, hogy a Berögzült Én hatására hozott elhatározásainkat elengedjük és Énfejlesztővé alakítsuk magunkat. Énfejlesztőként rájövünk, hogy fogantatásunktól kezdve esélyesek vagyunk. Esélyesek arra, hogy lehetőségeinket használni tudjuk, arra, hogy megvalósítsuk azt, amiért leszülettünk. Esélyesek arra, hogy a kellő energiaszintre emelkedjünk cselekedeteink által. Magas rezgésszinttel jobban rálátunk a helyzetekre és a megfelelő energiákkal, személyekkel nyugodt vizeken hajózhatunk.

Szimbólumok

A víz nélkülözhetetlen feltétele az életnek. Minden információt közvetít, amit érzékel. Az óceán a végtelen lehetőségekről, korlátok nélküliségről, szabadságról, bőségről szól. Életutunkon is erre vágyunk. A hajó a test-lélek-szellem egységét szimbolizálja. Viharokban sérült ez a hajó, felhalmoztunk rajta feleslegessé vált lomokat, melyek lelassítanak, vagy akár zátonyra futtathatnak. Ebben az állapotban nem tudunk összhangban lenni a víz áramlásával és még több sérülés keletkezik.

A 4 nap alatt kijavítjuk a sérüléseket, kiürítjük a hajón felhalmozott lomokat. Régen ezek valóban hasznosak voltak, ma már csak a helyet foglalják és akadályozzák utunkat. A 4. nap végére a Teremtő kód, a gyakorlatok, a meditációk és a játékok segítségével megkönnyebbülve, a helyes irányt megtalálva, összhangban belső és külső világunkkal folytatjuk utunkat.

Teremtő kód
Érzelmeket tartalmaz melyek építő és romboló hatással vannak, voltak és lesznek életünkre. Múlt-jelen-jövő időben dolgozik. Általa más megvilágításban látjuk önmagunk helyzetét mindhárom idősíkon. A jelenben mit érzünk, mi bántja lelkünket, szomorítja szívünket. Ez milyen érzésből táplálkozik és mi lesz a végkifejlete a jövőben amennyiben így marad minden. Hogy pontosak legyünk az érzelmek meghatározásában, az első nap délelőttjén egy társunk segítségével megkeressük középpontunkat. Ebbe belehelyezkedve képesek vagyunk választ kapni adott kérdéseinkre. Minden gyakorlatot és meditációt innen végzünk.

Iránytű

Középpontunkra helyezve iránytűnket biztos, hogy saját céljainkat követjük. A cél felé mutat, melyre bátran hagyatkozhatunk.

Szeretettel várok mindenkit, akinek az élettel kapcsolatos kérdései:


  • Ki vagyok én?
  • Mit hiszek, vagy érzek erről?
  • Mi akarok lenni?
  • Milyen akadályok vannak az utamban?
  • Milyen képességeim vannak, mire kell szert tennem?
  • Tisztában vagyok-e saját értékeimmel
  • Embertársaimmal, világommal való kapcsolatom milyen érzéssel tölt el
  • Élek-e a lehetőségeimmel?
  • Nyertes vagyok-e?

×