Bölcsőtől a Bölcs Nőig


Haladó kurzus


Saját és családom nőtagjainak életét nyomon követve, valamint női klienseim problémáira rálátva elhatároztam, hogy létrehozom ezt a programot.
A gondolat már foglalkoztatott és a hozzám forduló nők is ráébresztettek, hogy nem ismerik, ezért nem élik saját minőségüket, nem főszereplői életüknek.
Egyéni foglalkozásokon jól haladtunk, de azt éreztem, hiányzik még valami. Amikor létrejött a Belső Iránytű alapkurzus, elkezdtem rá építkezni. Így született – kelt életre a női kurzus.
Itt megállok egy szóra, személyes életembe, nőiségembe ablakot nyitva. Egy pár perces nőgyógyászati beavatkozáson estem át tavasszal. Azt az orvost választottam, aki 24 évvel ezelőtt végigkísérte várandósságomat, velem volt a szülésnél, majd később szűrésekre is hozzá jártam. Jól megértjük egymást, kiváló szakembernek tartom. Mielőtt elkezdődtek a műtétek, bejött a kórterembe és másik 3 nőtársammal együtt felkészített az elkövetkezőkre. Majd mondandóját így zárta: Nem kell izgulni, ha a szövettani vizsgálaton esetleg valami probléma van, kivesszük a méhüket, hisz egyikük sem akar már gyereket. Amikor szédelegni kezdtem, rájöttem, hogy régóta nem veszek levegőt. Hát ennyi lenne? Elvenni, kivenni, ahol a gyermekem fejlődött? Ha baj van vele, segítségért kiállt, akkor ki vele?! Lehet nélküle is élni! Ezt a patriarchális hozzáállást nagyon megalázónak éreztem. Ahogy az egész nőgyógyászati osztály szellemiségét is. Olyan kijózanító volt! Rátettem mindkét kezem a hasamra és megnyugtattam méhem, hogy vigyázok rá. Kértem engedje meg a műtéti beavatkozást. Délután mikor elhagytam a kórház épületét, az első fának támaszkodtam és rángatózó gyomorral mindent kihánytam, amit nem tudtam megemészteni aznap. Társam aki immár 25. éve van velem, gyengéden autóba ültett, itthon lefektetett és vigyázott rám. 14 órát aludtam. Sokáig hatása alatt voltam a velem történteknek. Azóta még erősebben él bennem, hogy segítsek nőtársaimnak a NŐ-t élni.
Sokat kutattam a témában. A Női őstípusokat archetípusokat (Jung vezette be az archetípus fogalmát) ösztönös viselkedési alapmintákat használtam fel.
A görög istennők alakjai szemléltetik leginkább ezeket a minőségeket. 8 típust azonosítunk be. Megkeresi mindenki a saját alaptípusát – a Belső Iránytűn tanult technikával – majd megnézzük, hogyan élte ezt meg a kezdetektől mostanáig. Egy nőben persze több istennő is aktivizálódik élethelyzetének megfelelően. Például amikor anya lesz teljesen más istennőt hív le, mint ha állásért küzd.
Hogy minél esélyesebbek legyünk tanulmányozzuk az összes minőséget, majd megtanuljuk lehívni őket, hogy adott helyzetben segítsék életünket. Új technikát, gyakorlatot is tanulunk hozzá. Ezek az ismeretek abban segítenek, hogy jobban értsük, elfogadjuk magunkat NŐként.
Azt figyeltem meg, hogy azok a nőtársaim, akik nincsenek tisztában saját minőségükkel, vagy nem merik azt élni, fizikai betegségtől szenvednek. Ahogy tisztán látják magukat „átveszik a rezgést” beindul a gyógyulás folyamata.
Mióta tisztában vagyok saját típusommal nagyon jól érzem magam, mint nő. Akik a kurzust elvégezték, szintén ezt a visszajelzést adták.

A női létnek három szakasza van. Hogy még inkább megértsük magunkat, ezt is vizsgáljuk a két nap alatt.

A Nő hármas arca

Lány - Szűz
Ártatlanság, tapasztalatlanság, játékosság, nyitottság a szerelemre. A szexuális energiák ébredezése. Szűzies, lágy energiák jellemzik és az első szerelem átélése. Tavaszi rügyfakadás, virágnyílás. A férjhez menésig tart. Évszaka a tavasz. Holdja a növekvő Hold

Anya - Nő
Földanya. Az érett, tápláló erő, életet adó. Igazán szívből szeretni képes, gondoskodni és felnevelni.
Termés – gyermekáldás, bőség, szüretelés. Az első gyermek születésétől a menopauzáig tart. Évszaka a nyár és a kora ősz. Az anya periódus befejezésével csökken a fény. Holdja a teli Hold.

Mátriárka - Bölcs asszony, vagy Banya
A Bölcs Asszony használja erejét, tudását, már nem befolyásolható, erős az önértékelése. Amit a lányban és a nőben megérlelt, megtanult tovább kell adnia. A bölcsességet, tapasztalatot ki kell árasztania. Évszaka az ősz második fele és a tél. Holdja a fogyó Hold.
Banya: a Bölcs árnyoldala, nem nyugszik bele abba, hogy élete másképp alakult, mint ahogyan elképzelte.
A Nőnek meg kell élnie magában a Lányt és az Anyát/Nőt. Ha ez nem így van, idős korában boldogtalan.

Az évszakok váltakozásában és a természetben végbemenő változásokban is a női élet három szakasza tükröződik. Így van ez különösen a magyar nyelv, a népi hagyományok és a hónapok elnevezéseinek tekintetében.


Január – Fergeteg hava
A mag feszül a földben, várja, hogy életre keljen. A tél mutatja erejét. Az emberek közösségi életet élnek és nagy beszélgetéseket folytatnak.

Február – Jégbontó hava
Mocorgás a földben, készül a természet az újjászületésre. Téli bezártság után vissza a fénybe.

Március – Kikelet hava
A Nap újjászületése. Földi munkák kezdete. Ki a természetbe. Megtisztulás a nehéz energiáktól, nyitottság, játékosság.

Április – Szelek hava
Fordul a természet, rügyfakadás. Kitárulkozás, kreativitás.

Május – Ígéret hava
A szerelem hava, májusfaállítás, amit elvetettünk – mag, gondolat, terv – előbújik, megmutatkozik.

Június – Napisten hava
A Nap és a megtisztulás szimbóluma a tűz. Szent Iván napján fiú és lány átugorja a tüzet, ez 1 évre megerősíti kapcsolatukat. A Nap megérleli a termést.

Július – Áldás hava
Elkezdődik az aratás. A természet gondoskodik rólunk, kiteljesedik. A termés a végzett munka áldása.

Augusztus – Új kenyér hava
Érettség, gondoskodás.

Szeptember – Föld anya hava Előkészítése a földnek új magok elvetésére, beraktározása a termésnek, a föld ajándékának.

Október – Magvető hava
Jövő évi magvak és gondolatok elvetése, készülődés az alakváltozásra, lebomlásra.

November – Enyészet hava
Ami elvetésre került, elszenderül. Csökken a fény. Belül érlelés, visszahúzódás, befordulás.

December – Álom hava
Szép jövő álmodása. A Fény megszületése. A mag csírát ereszt az új életre.

Napi mentőőv

×